Algemene Nut Beogende Instelling


Steun de Tuinen Mien Ruys door eenmalig of periodiek een schenking te doen. De Stichting Tuinen Mien Ruys is aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften die u aan dit goede doel doet, afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting.


Fiscale voordelen voor u

Als u geld schenkt aan een ANBI levert u dat extra voordeel op, omdat u uw schenking met een factor van 1,25 mag vermenigvuldigen. Zo trekt u een kwart meer af dan u daadwerkelijk geschonken heeft. Dit geldt alleen voor een maximum van €5.000,- aan giften per jaar. Giften zijn daarnaast pas aftrekbaar als ze op jaarbasis hoger zijn dan 1% en tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.


Inkomsten ANBI

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenkings- en successierecht


Uitgaven

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.


Belangrijke ANBI gegevens

Naam: Stichting Tuinen Mien Ruys
Fiscaal nummer: 004189437B01
Kamer van Koophandel: 41197283
Post- en bezoekadres: Moerheimstraat 84, 7701CG Dedemsvaart
Website: https://www.tuinenmienruys.nl
Telefoon: 0523-614774
Email: info@tuinenmienruys.nl


Bestuursleden

Voorzitter: L. Linde
Secretaris: A. Wiersma
Penningmeester: J. Kooijmans
Bestuurslid: J. Roozenbeek
Bestuurslid: W.F. Boele
Bestuurslid: H.J. Pastink


Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloningen of vergoedingen voor hun bestuurswerk. Het personeel wordt uitbetaald naar een salarisregeling die voldoet aan de wettelijke eisen.


Doelstelling

De Stichting Tuinen Mien Ruys heeft als doel:

 1. Het behouden en voor een breed publiek toegankelijk maken van de Tuinen Mien Ruys.
 2. Het in lijn met het gedachtegoed van Mien Ruys doen van experimenten met tuinen en de hieruit opgedane kennis over te dragen aan 'vakgenoten'.
 3. Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de interesse in en kennis over tuinarchitectuur, beplanting en tuinonderhoud.


Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Tuinen Mien Ruys beoogt de Tuinen dusdanig te ontwikkelen en te profileren dat Tuinen Mien Ruys wordt gezien als één van de belangrijkst te bezichtigen tuinen in Nederland op het gebied van tuinarchitectuur, beplanting en tuinonderhoud bezien door de ogen van zowel actieve geïnteresseerden als van vakbranche- en opleidingsinstituten. Voor de verblijfstoeristen in de regio en de inwoners in de regio wil Tuinen Mien Ruys een aantrekkelijke bezienswaardigheid zijn die de moeite van het bezoeken waard is.


Actuele activiteiten

 • Openstelling van de Tuinen, 6 dagen per week
 • Geven van rondleidingen door de Tuinen in Nederlands, Engels en Duits
 • Organiseren van vakinhoudelijke cursussen
 • Organiseren van themadagen op het gebied van ontwerpen, beplanting en onderhoud
 • Gastvrij ontvangen van bezoekers in het Theehuis
 • Organiseren van exposities betreffende geschiedenis en ontwikkeling van de Tuinen
 • Beschikbaar stellen van de opgedane kennis betreffende 90 jaar Tuinen Mien Ruys via het digitale Kennishuis, website en lezingen
 • Binding met geïnteresseerden en tuinliefhebbers via Facebook, Twitter en website
 • Promoten van kunst
 • Experimenteren met nieuwe ontwerpen, beplantingen en materialen
 • Samenwerking door middel van cultuurarrangementen met streekmuseum 'De Kalkovens'
 • Samenwerkingen door middel van cultuurarrangementen met Beeldentuin Witharen
 • Organiseren van activiteiten met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten
 • Educatieve programma's met vakinhoudelijke opleiding van MBO tot Universiteit
 • Begeleiden van stagiaires
 • Culturele lesprogramma's met basisschoolkinderen in Dedemsvaart en omgeving
 • Opvang van moeilijk te plaatsen werknemers en re-integratie