Hier vindt u de privacy verklaring van de Stichting Tuinen Mien Ruys.

Privacy beleid Stichting Tuinen Mien Ruys

Laatst geüpdatet: 26-03-2024 

Stichting Tuinen Mien Ruys, gevestigd aan Moerheimstraat 84, 7701CG Dedemsvaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:
Email: info@tuinenmienruys.nl

Tel: (0523) 614774
Postadres: Moerheimstraat 84, 7701CG Dedemsvaart

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Tuinen Mien Ruys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Donateurs
-          Voor- en achternaam
-          Adresgegevens
-          Donatiegeschiedenis
Optioneel:
-          E-mailadres (indien opgegeven)
-          Laatste vier cijfers van het bankrekeningnummer (Indien u gebruik maakt van automatische incasso)

Nieuwsbrieven
-          Voor- en achternaam
-          Emailadres

Bestellingen
-          Voor- en achternaam
-          Adresgegevens
-          Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Tuinen Mien Ruys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling en bestellingen via onze webshop (https://www.tuinenmienruys.nl/nl/325/verkoop)
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Tuinen Mien Ruys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op de grondslagen “Overeenkomst” en “Toestemming”.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Tuinen Mien Ruys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Tuinen Mien Ruys) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Stichting Tuinen Mien Ruys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Donateursgegevens (N.A.W, optioneel: Email, laatste vier cijfers IBAN): Tot opzegging van uw donateurschap.

Mailadressen in ons mailbestand: Mailadressen worden bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Uw mailadres wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, verwijderd wanneer u aangeeft deze niet langer meer wenst te ontvangen.

Bestelgegevens: Deze gegevens worden na het uitvoeren van de bestelling verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Tuinen Mien Ruys verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Tuinen Mien Ruys gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Tuinen Mien Ruys gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics (__utmt, __utma, __utmb, __utmc, __utmz)
Functie: Analytische cookies die statistieken over website bezoeken meten

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Tuinen Mien Ruys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tuinenmienruys.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Tuinen Mien Ruys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Tuinen Mien Ruys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tuinenmienruys.nl